Sprawdź nasze usługi:

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego PLMOT jest organizacją użyteczności społecznej zrzeszającą rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego, a także specjalistów w dziedzinach związanych z branżą motoryzacyjną i bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 
Nadrzędnym celem działalności Stowarzyszenia jest propagowanie i popularyzowanie zagadnień związanych z techniką motoryzacyjną oraz prowadzenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Stowarzyszenie realizuje założone cele m. in. poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, pokazów, szkoleń, a także prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie tematyki motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Podstawowymi zadaniami Stowarzyszenia są:

  • Szkolenie, nadawanie uprawnień (licencji) i kształtowanie sylwetki Rzeczoznawcy Stowarzyszenia,
  • Zrzeszanie Rzeczoznawców Stowarzyszenia oraz zapewnianie pomocy prawnej i organizacyjnej do należytego pełnienia funkcji Rzeczoznawcy Stowarzyszenia,
  • Ocena jakości pracy Rzeczoznawców Stowarzyszenia w zakresie posiadanych uprawnień,
  • Opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii technicznych i specjalistycznych z zakresu techniki motoryzacyjnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • Prowadzenie doradztwa w dziedzinie techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego na rzecz instytucji państwowych, sądów, oraz organów samorządowych,
  • Współpraca z właściwymi organami administracji państwowej, organami wymiaru sprawiedliwości, samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi w zakresie przepisów prawa regulujących pracę Rzeczoznawców Stowarzyszenia.

 


Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Motoryzacyjnej
i Ruchu Drogowego PLMOT

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6
81 - 383 Gdynia


   + 48 58 500 89 36
kontakt@plmot.pl
 
Copyright © 2016 PLMOT


Copyright © 2016 PLMOT