Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Motoryzacyjnej
i Ruchu Drogowego PLMOT

 
Adres do korespondencji / dane rejestrowe:

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 81-383 Gdynia

Nasza siedziba:

   Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy - Budynek C - lok. 610C

ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

   + 48 58 500 89 36
   kontakt@plmot.pl

KRS: 0000751482

NIP: 5862337266


Spotkania wymagają umówienia telefonicznego.
  
  

Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Motoryzacyjnej
i Ruchu Drogowego PLMOT

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6
81 - 383 Gdynia


   + 48 58 500 89 36
kontakt@plmot.pl
 
Copyright © 2016 PLMOT


Copyright © 2016 PLMOT