Sprawdź nasze usługi:

Kurs kwalifikacyjny „ Rzeczoznawca samochodowy”
dla kandydatów na Rzeczoznawców Stowarzyszenia

Kurs dedykowany jest osobom pragnącym uzyskać uprawnienia Rzeczoznawcy Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego.

Uczestnicy kursu uzyskują aktualną i przydatną wiedzę w zakresie:

 • techniki samochodowej,
 • wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
 • identyfikacji samochodów ich wyceny ich wartości rynkowych.

Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte w czasie kursu są szczególnie przydatne w pracy rzeczoznawców samochodowych, biegłych sądowych, likwidatorów szkód komunikacyjnych towarzystw ubezpieczeniowych, pracowników warsztatów naprawczych, pracowników kancelarii odszkodowawczych oraz innych związanych z branżą motoryzacyjną.

 

UWAGA!

KURS KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCY TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ I RUCHU DROGOWEGO.

(uzyskanie uprawnień jest warunkowane spełnieniem wymagań dot. kandydatów na rzeczoznawcę Stowarzyszenia PLMOT WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW)
 

Rozpoczęcie kursu planowane jest na 18.02.2023r.

 

Program kursu jest realizowany w czasie 6 dwudniowych zjazdów (sobota - niedziela).
Zajęcia odbywają się w godzinach 8:00 – 16:00.
 
Miejsce szkolenia: Gdynia 10 Lutego 33 – Aula konferencyjna  im. Zygmunta Mecnera, Budynek Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Dom Rzemiosła w Gdyni.
Całkowita cena kursu: 6500,00 zł brutto (wraz z wpisowym)

 

UWAGA!

W przypadku utrzymania się stanu epidemii kurs będzie realizowany z wykorzystaniem internetowej platformy szkoleniowej lub w systemie hybrydowym.

 

Cena kursu obejmuje wyżywienie, materiały szkoleniowe, materiały promocyjne oraz PAKIET WYPOSAŻENIA RZECZOZNAWCY.
 

PAKIET WYPOSAŻENIA RZECZOZNAWCY zawiera:

 • miernik grubości powłok lakierowych GL-8s do użytku profesjonalnego;
 • przymiar niwelacyjny (wymiarowanie dla celów korelacji uszkodzeń pojazdów) - niewidoczny na zdjęciu poniżej;
 • zestaw znaczników magnetycznych (dla ocen wysokiej szczegółowości) ;
 • arkusze dokumentacji technicznej: ocena techniczna uszkodzeń pojazdu, karta pomiaru grubości powłoki lakierowej, notatka z oględzin miejsca zdarzenia, ocena techniczna po naprawie uszkodzeń pojazdu (oględziny ponaprawcze)
 • arkusze opinii i ekspertyz Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego PLMOT
 • wzory papieru firmowego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego PLMOT

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która dopełni następujących formalności:

 • wypełni i prześle arkusz zgłoszeniowy e-mailem: kontakt@plmot.pl
 • po uzyskaniu od organizatora informacji zwrotnej o przyjęciu arkusza zgłoszeniowego, dokona zapłaty wpisowego w wysokości 500,00 zł na konto organizatora podne w informacji zwrotnej o przyjęciu arkusza zgłoszeniowego, zgodnie z regulaminem szkoleń zamieszonym poniżej.

Formularz zgłoszeniowy docx

Formularz zgłoszeniowy pdf

Regulamin szkoleń


Organizator powiadamia pisemnie uczestników o przyjęciu na kurs dopiero po dopełnieniu wymogów formalnych (formularz zgłoszeniowy + zapłata wpisowego) wysyłając zawiadomienie e-mailem lub pocztą tradycyjną do firmy lub osoby zgłaszającej na kurs nie później niż 1 tydzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

 

Jak zostać rzeczoznawcą samochodowym?

Po ukończeniu kursu i pozytywnym wyniku egzaminu końcowego, a przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dot. kandydatów na rzeczoznawcę, określonych w Statucie Stowarzyszenia, istnieje możliwość przystąpienia do Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego PLMOT, uzyskania tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia, a w następnym kroku uzyskania Certyfikatu Kompetencji Rzeczoznawcy Samochodowego i wpisania na Listę Rzeczoznawców Samochodowych prowadzoną przez Ministerstwo Infrastruktury.

 

Szkolenie na rzeczoznawcę samochodowego. Szkolenie dla rzeczoznawców. Kurs rzeczoznawcy. Rzeczoznawca samochodowy. Rzeczoznawca motoryzacyjny. Szolenie dla rzeczoznawcy. Jak zostać rzeczoznawcą samochodowym? Jak zostać rzeczoznawcą motoryzacyjnym? Rzeczoznawca samochodowy jak zostać


Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Motoryzacyjnej
i Ruchu Drogowego PLMOT

 
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6
81 - 383 Gdynia


   + 48 58 500 89 36
kontakt@plmot.pl
 
Copyright © 2016 PLMOT


Copyright © 2016 PLMOT