Sprawdź nasze usługi:

Stowarzyszenie nadaje uprawnienia rzeczoznawcze (licencje rzeczoznawcy) w kompetencjach tożsamych z procesem certyfikacji prowadzonym przez jednostki certyfikujące posiadające Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Osoby nadany przez Polskie Centrum Akredytacji.
 
Kompetencje rzeczoznawców Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego:

  • A. Technika samochodowa,
  • B. Ruch drogowy i rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych,
  • C. Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,
  • D. Pojazdy zabytkowe.


Członkowie stowarzyszenia uzyskują uprawnienia rzeczoznawcze w ramach sylwetek:

  • Rzeczoznawca Stowarzyszenia Asystent
  • Rzeczoznawca Stowarzyszenia
  • Rzeczoznawca Certyfikowany z wpisem na listę Ministerstwa Infrastruktury*


* Zgodnie z wymaganiami ustawy "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. poz. 1137, z 2012 roku z późniejszymi zmianami) posiadanie certyfikatu rzeczoznawcy jest spełnieniem wymagań ww. ustawy definiującej, kto jest rzeczoznawcą samochodowym i może być wpisany na listę rzeczoznawców samochodowych Ministerstwa Infrastruktury. Proces certyfikacji przeprowadzany jest przez jednostki certyfikujące posiadające Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Osoby nadany przez Polskie Centrum Akredytacji.


Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Motoryzacyjnej
i Ruchu Drogowego PLMOT

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6
81 - 383 Gdynia


   + 48 58 500 89 36
kontakt@plmot.pl
 
Copyright © 2016 PLMOT


Copyright © 2016 PLMOT