Sprawdź nasze usługi:

Stowarzyszenie nadaje uprawnienia rzeczoznawcze (licencje rzeczoznawcy) w kompetencjach tożsamych z procesem certyfikacji Europejskiego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej TÜVPOL.
 
Kompetencje rzeczoznawców Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego:

  • A. Technika samochodowa,
  • B. Ruch drogowy i rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych,
  • C. Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,
  • D. Pojazdy zabytkowe.


Członkowie stowarzyszenia uzyskują uprawnienia rzeczoznawcze w ramach sylwetek:

  • Rzeczoznawca Stowarzyszenia Asystent
  • Rzeczoznawca Stowarzyszenia
  • Rzeczoznawca Certyfikowany z wpisem na listę Ministerstwa Infrastruktury*


* Zgodnie z wymaganiami ustawy "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. poz. 1137, z 2012 roku z późniejszymi zmianami) posiadanie certyfikatu rzeczoznawcy jest spełnieniem wymagań ww. ustawy definiującej, kto jest rzeczoznawcą samochodowym i może być wpisany na listę rzeczoznawców samochodowych Ministerstwa Infrastruktury. Proces certyfikacji przeprowadzany jest przez Europejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej TÜVPOL posiadające Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Osoby nadany przez Polskie Centrum Akredytacji.


Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Motoryzacyjnej
i Ruchu Drogowego PLMOT

 
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6
81 - 383 Gdynia


   + 48 58 500 89 36
kontakt@plmot.pl
 
Copyright © 2016 PLMOT


Copyright © 2016 PLMOT